خرید مهاجمی کاربلد این روز‌ها به دردسری بزرگ برای استقلال تبدیل شده است. به گزارش مسترگل، بعد از تمام اتفاقاتی که در پروسه خرید بازیکن در ساختار تهاجمی استقلال رقم خورد که آخرین مورد آن پیرامون خرید گری هوپر مهاجم سرشناس انگلیسی بود، در نهایت مسیر این بازیکن را به سمت […]