خورخه والدانو از شرایط امروز رئال با هدایت زیدان نگران است و به سبک بازی مادریدی‌ها انتقاد دارد. به گزارش مسترگل، خورخه والدانو مدیر آرژانتینی پیشین رئال مادرید معتقد است که برخی چیز‌ها در زیدان نسبت به فصل گذشته عوض شده و این تنها یکی از مشکلات متعدد کنونی رئال مادرید […]