پرونده کاراته کاها در لیگ جهانی کاراته وان روسیه با قهرمانی ایران بسته شد. به گزارش مسترگل، پرونده کاراته کاها در لیگ جهانی کاراته وان روسیه با قهرمانی ایران بسته شد. دراین مسابقه سه روزه 887 کاراته کا از 116 کشور با هم مبارزه کردند که تیم ایران درمجموع مردان و زنان […]