در حکمی از سوی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شرکت ها، محمد دادکان به عنوان مدیر کل آکادمی و عضو هیات اجرایی این فدراسیون منصوب شد. به گزارش مسترگل، در جلسه مشترک آلبرت زیبلی رئیس کنفدراسیون جهانی فوتبال شرکت ها با محمد دادکان مشاور تربیت بدنی و امور ورزش وزیر تعاون، کار […]