چند سالی است که دربی را داوران ایرانی سوت می‌زنند و به همین دلیل خیلی از داوران ایرانی تجربه قضاوت در این بازی بزرگ را به دست آورده‌اند. به گزارش مسترگل، هر چند در سال‌های اخیر بیشتر گرایش‌ها بر این بوده که علیرضا فغانی بازی دربی را سوت بزند، اما کمیته داوران […]