استفانی فراپارت داور دیدار سوپرجام اروپا می‌گوید برای او به‌عنوان داور قضاوت بازی مردان و زنان متفاوت نیست. به گزارش مسترگل، انتخاب داور زن برای دیدارهای مختلف در سرتاسر قاره سبز عجیب نبوده و نیست، اما یوفا سنت‌شکنی کرد و این مرتبه یک بازی مهم را به استفانی فراپارت فرانسوی سپرد. […]