محمد نخودی به مدال نقره وزن ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال (امیدها) جهان رسید. به گزارش مسترگل، مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان چهارشنبه شب در بوداپست، مجارستان در حال برگزاری است. در وزن ۷۴ کیلوگرم «محمد نخودی» […]

محمد نخودی به مدال نقره وزن ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال (امیدها) جهان رسید. به گزارش مسترگل، مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان چهارشنبه شب در بوداپست، مجارستان در حال برگزاری است. در وزن ۷۴ کیلوگرم «محمد نخودی» […]