زمان برگزاری جلسه هماهنگی تیم های ایران و کامبوج، کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان تیم ها اعلام شد. به گزارش مسترگل، دیدار تیم های فوتبال ایران و کامبوج از مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2022 قطر در استادیوم ازادی در حالی برگزار می شود که برنامه برگزاری جلسه هماهنگی تیم های ایران و کامبوج […]

زمان برگزاری جلسه هماهنگی تیم های ایران و کامبوج، کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان تیم ها اعلام شد. به گزارش مسترگل، دیدار تیم های فوتبال ایران و کامبوج از مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2022 قطر در استادیوم ازادی در حالی برگزار می شود که برنامه برگزاری جلسه هماهنگی تیم های ایران و کامبوج […]