دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در ورزشگاه هم حکم اسلام نسبت به معابر و مجامع دیگر خاص نیست! نکته خاص این است که هم مردان و هم زنان در هر شرایطی باید حجاب و عفت را رعایت کنند. به گزارش مسترگل، آیت‌الله‌ سیدحسین موسوی‌تبریزی گفت: در ورزشگاه هم […]