پیشکسوت باشگاه استقلال به مسترگل گفت: متأسفانه شرایط امیدوارکننده نیست. تغییرات زیاد بوده و مشکلات زیادتر! به گزارش مسترگل، محمد نوازی جزو بازیکنان مؤثر استقلال در دهه ۷۰ و ۸۰ بود. با او گپ و گفت کوتاهی داشتیم که در ادامه می‌خوانید. وارد ۴۵ سالگی شدی، خیلی‌ها به شما تولدتان را […]