کارشناس داوری فوتبال گفت: تیم ملی در دیدار با بحرین به هیچ عنوان از قضاوت داور متضرر نشد و سردار آزمون با صبوری داور، از زمین بازی اخراج نشد. به گزارش مسترگل، نوید مظفری درباره نحوه قضاوت ایوانکوف داور ازبکستانی در بازی ایران و بحرین گفت: این داور ازبکستانی عالی قضاوت […]