دیگو مارادونا با خیمناسیا به ورزشگاه تیم قدیمی‌اش نیوولز اولدبویز برگشت و آنقدر استقبال از او باشکوه بود که روی یک مبل نشست و تیمش را هدایت کرد. جالب‌تر اینکه بازگشت به خانه قدیمی برایش خیلی خوش‌یمن بود و تیم رده بیست‌وسومی‌اش با 4 گل حریف رده هفتمی را درهم […]