هافبک چپ پیشین تیم ملی به مسترگل گفت: هر بار می‌شنوم بحرین با یک تیم دیگر بازی دارد، حتی اگر تیم دسته پنجمی یک لیگ ضعیف هم باشد، دعا می‌کنم شکست بخورند. مسترگل/ محمدرضا مدنی؛ سیروس دین‌محمدی از اتفاقات دیدار مهرماه ۱۳۸۰ حرف زد. مسابقه‌ای که هنوز وقتی یادش می‌افتیم غرورمان […]