هانس یواخیم واتسکه رئیس باشگاه دورتموند در کتابش خاطره جالبی از واکنش کلوپ به پیشنهاد بازگشت به جمع زنبورها را تعریف کرده است. به گزارش مسترگل، باشگاه دورتموند وقتی شرایط خوبی نداشت و با پیتر اشتوگر مربی موقت‌شان هم نتایج خوبی نگرفته بودند به سراغ یورگن کلوپ رفتند که مشخصاً این پیشنهاد […]