سازمان لیگ ستارگان قطر ۴ نامزد احتمال درخشش در بازی الشحانیه و الریان را معرفی کرد. به گزارش مسترگل، تیم فوتبال الشحانیه امروز از ساعت ۱۷:۴۰ به وقت تهران در هفته دهم لیگ ستارگان قطر به مصاف الریان می‌رود.در این راستا سازمان لیگ ستارگان قطر امروز ۲ بازیکن از تیم الشحانیه […]

سازمان لیگ ستارگان قطر ۴ نامزد احتمال درخشش در بازی الشحانیه و الریان را معرفی کرد. به گزارش مسترگل، تیم فوتبال الشحانیه امروز از ساعت ۱۷:۴۰ به وقت تهران در هفته دهم لیگ ستارگان قطر به مصاف الریان می‌رود.در این راستا سازمان لیگ ستارگان قطر امروز ۲ بازیکن از تیم الشحانیه […]