در سومین سالگرد پرواز منصورخان پای صحبت دکتر فریده شجاعی نشستیم تا ببینیم همسری که بالغ بر ۴۰ سال یار غار پدر استقلال بوده، حالا از او چه می‌گوید. به گزارش مسترگل، امروز سومین سالگرد پرواز مردی است که به جرأت و به‌حق او را پدر استقلال می‌نامند. مردی که با […]