با نظر و رأی موافق اعضای شورای شهر تهران نام بلوار فردوس غرب به نام ناصر حجازی و میدان پیروزان هم به اسم باشگاه پرسپولیس تغییر می‌کند و صورتجلسه نامگذاری این دو به تصویب رسید. به گزارش مسترگل، در همین ارتباط با خانم بهناز شفیعی همسر ناصر حجازی صحبت کردیم و […]