ترنت الکساندر آرنولد برای سایت Player’s Tribune یادداشتی درباره روزهایی که آرزوی پوشیدن پیراهن لیورپول را داشته، نوشته است. مسترگل/ شهراد باغستانی؛ یکی دیگر از ورزشکارانی که برای سایت Player’s Tribune یادداشتی درباره چالش‌های دوران بازی‌اش نوشته، ترنت الکساندر آرنولد مدافع جوان لیورپول است. بازیکن اهل بندر لیورپول که آرزوی پوشیدن […]