ایرج زهرابی مردی خستگی ناپذیر در گرفتن حق فوتبالی ها و اهالی گیلانی از فدراسیون فوتبال بود. از زمان پرویز دهداری، او با نابرابری ها و تبعیض ها جنگید و بارها حق بازیکنان گیلانی را گرفت. به گزارش مسترگل، ایرج زهرابی متولد 26 دی 1327 در شهر رشت بود. مردی که در […]