جرارد پیکه بعد از انتشار شماره‌اش پیام‌های زیادی را دریافت کرده و عضو گروه‌های خاصی شده است. به گزارش مسترگل، جرارد پیکه چندی پیش برای دریافت پیشنهادهایی درباره طرح جدید جام دیویس شماره‌اش را در اینستاگرام منشر کرد (اینجا بخوانید) که این اقدام او برایش دردسرساز شده است. در روزهای اخیر […]