گری هوپر مهاجم ۳۱ ساله انگلیسی که مورد توجه استقلال بود، به تیم والنینگ فونیکس استرالیا پیوست. به گزارش مسترگل، پس از این که مذاکرات استقلال با گری هوپر راه به جایی نبرد، او خیلی سریع به دیگر پیشنهادش پاسخ مثبت داد و با امضای قراردادی به تیم والنینگ فونیکسس پیوست؛ […]