رئیس پلیس تهران بزرگ از بازداشت ورزشکار خبر داد و گفت: برای برخورد با بحث دوردور و مزاحمت‌های خیابانی هر شب برخورد داریم و اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهیم. به گزارش مسترگل، رحیمی، رئیس پلیس تهران درباره برخورد نیروی انتظامی با تخلفات افراد مشهور گفت: روز گذشته یک ورزشکار و تعدادی متخلف […]