هیئت نمایندگی فدراسیون فوتبال ایران از امکانات ورزشگاه بین‌المللی بصره ابراز شگفتی کرد. به گزارش مسترگل و به نقل از خبرگزاری موازین عراق، اعضای هیئت نمایندگی فدراسیون فوتبال ایران پس از بازدید خود از ورزشگاه بین‌المللی بصره نسبت به امکانات آن ابراز شگفتی کردند.بر اساس این گزارش، نمایندگان فدراسیون فوتبال از […]