وزنه بردار فوق سنگین ایران رسما با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. به گزارش مسترگل، سعید علی حسینی وزنه بردار فوق سنگین ایران پس از اینکه حضور در المپیک را از دست داد ، به صورت رسمی با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.علی حسینی با حضور در فدراسیون وزنه برداری نامه بازنشستگی خود […]