گری هوپر مهاجم انگلیسی که مورد توجه استقلال بود، به تیم ولینگتون فونیکس پیوست. به گزارش مسترگل، پس از این که مذاکرات باشگاه استقلال با گری هوپر مهاجم انگلیسی به جایی نرسید، او به دیگر پیشنهادش پاسخ مثبت داد و با امضای قراردادی به تیم ولینگتون فونیکس نیوزیلند پیوست، تیمی […]