جمعه شب، مهدی تاج و همکارانش در مشهد، محمدرضا ساکت و حلقه نزدیک او در تهران و فرستادگان فدراسیون فوتبال درترکیه، همزمان در تکاپو بودند پول موردنظر سرمربی بلژیکی را به دستش برسانند. به گزارش مسترگل، قرارداد مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال که به یک مو بند شده بود، در آستانه فسخ […]