تابستان ۲۰۲۰ بهشت نقل‌وانتقالات برای باشگاه‌های اروپایی خواهد بود چراکه ستاره‌های زیادی با اتمام قراردادشان بازیکن آزاد خواهند شد. به گزارش مسترگل، همه باشگاه‌ها عاشق معامله‌ای هستند که مجبور نباشند برای آن با باشگاه دیگری چانه‌زنی کنند. تابستان ۲۰۲۰ بهشت نقل‌وانتقالات برای باشگاه‌های اروپایی خواهد بود چراکه ستاره‌های زیادی با اتمام […]