تلاش برای کنترل بیش از حد جریان ذاتی فوتبال منجر به این شده که بسیاری از هواداران با مسابقه احساس بیگانگی کنند. مسترگل/ شان کول؛ تحت پوشش عادلانه‌تر ساختن فوتبال، VAR تنها موفق شده برخی از مهم‌ترین جوانب فوتبال را خدشه‌دار کند. تجربه زنده بودن یک مسابقه فوتبال برای تلویزیونی […]