ثبت رکورد جدید پاس‌گل توسط یک مدافع منجر به قرار گرفتن نام ترنت الکساندر آرنولد در کتاب رکوردها شد. به گزارش مسترگل، ترنت الکساندر آرنولد با وجود بازی در پست دفاع راست نقش پرنگی در حملات لیورپول دارد تا آنجایی که فصل قبل 12 پاس‌گل ارسال کرد که بهترین آمار بین مدافعان […]