دروازه‌بان دینامو مسکو به مناسبت نودمین سالروز تولد لِو یاشین، با شکل و شمایلی شبیه به وی به میدان رفت. لِو ایوانوویچ یاشین ملقب به «عنکبوت سیاه» یا «پلنگ سیاه» دروازه‌بان نامدار تیم ملی فوتبال شوروی بود که اغلب او را بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال می‌دانند. منبع: خبر ورزشی

دروازه‌بان دینامو مسکو به مناسبت نودمین سالروز تولد لئو یاشین، با شکل و شمایلی شبیه به وی به میدان رفت. لِو ایوانوویچ یاشین ملقب به «عنکبوت سیاه» یا «پلنگ سیاه» دروازه‌بان نامدار تیم ملی فوتبال شوروی بود که اغلب او را بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال می‌دانند. منبع: خبر ورزشی