دروازه‌بان تیم ملی فوتبال هنگ کنگ اعلام کرد که چیز‌های زیادی از بازی برابر ایران یاد گرفته است. به گزارش مسترگل، یاپ هونگ فای پس از پایان بازی امروز تیم ملی فوتبال هنگ‌کنگ برابر ایران اظهار داشت: می‌خواهم قدردانی ویژه‌ای از بازیکنان خط دفاعی هنگ‌کنگ کنم که به خوبی برابر برنامه‌های تهاجمی […]

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال هنگ کنگ اعلام کرد که چیز‌های زیادی از بازی برابر ایران یاد گرفته است. به گزارش مسترگل، یاپ هونگ فای پس از پایان بازی امروز تیم ملی فوتبال هنگ‌کنگ برابر ایران اظهار داشت: می‌خواهم قدردانی ویژه‌ای از بازیکنان خط دفاعی هنگ‌کنگ کنم که به خوبی برابر برنامه‌های تهاجمی […]